Pliki cookies pomagają nam w rozwijaniu i udostępnianiu strony. Potwierdzając oświadczasz, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

Plenarsitzung

Petycje

Petycjami są podania, w których ludność w Niemczech może wyrazić swoje prośby i skargi we własnych sprawach. Można je także składać za innych lub w interesie ogółu. Wskazują na działania lub zaniechania urzędów i innych instytucji, które sprawują funkcje publiczne. Możliwe są także prośby dotyczące ustawodawstwa kraju związkowego. Prawo do składania petycji jest ustanowione w artykule 17 federalnej ustawy zasadniczej i artykule 19 konstytucji kraju związkowego Saksonii-Anhalt.

Zdjęcie: Landtag

Kto może składać petycję?

Ludzie w Niemczech mają prawo do obrony, jeżeli czują się pokrzywdzeni lub nierówno traktowani przez władze publiczne. Prawo to jest niezależne od obywatelstwa, sytuacji osobistej czy wieku. Wszyscy obywatele, także nieletni, osoby bez przynależności państwowej, obcokrajowcy, więźniowie czy też inicjatywy obywatelskie lub stowarzyszenia, mogą korzystać z tych praw.

Kiedy komisja petycyjna może interweniować?

Komisja petycyjna LandtaguSaksonii-Anhalt zajmuje się wszystkimi sprawami, które odnoszą się do działań administracyjnych urzędów i instytucji kraju związkowego Saksonii-Anhalt. Komisja obiektywnie zbada decyzje urzędowe  i – ewentualnie – będzie dążyć do zmian, zniesienia lub też wydania nowych, w miejsce nieskutecznych decyzji.

Komisja nie ma jednak wobec urzędów prawa do wydawania poleceń. Może im jedynie zalecić podjęcie lub zaniechanie pewnych decyzji. Także uchwały Landtagu Saksonii-Anhalt dotyczące petycji mają jedynie charakter zalecenia skierowanego do aparatu administracji. 

Czym nie może zajmować się komisja?

Komisja nie może interweniować, jeżeli przedmiotem petycji są decyzje sądowe. Z powodu niezawisłości sędziowskiej ani komisja petycyjna ani Landtag nie mogą wydawać wyroków czy też sprawdzać, zmieniać lub uchylać decyzji sędziowskich. Petycje mogą jednak wskazywać na braki lub niesprawiedliwości ustawy stanowiącej podstawę wydanego wyroku.

Komisja petycyjna nie może także ingerować, gdy chodzi o spory między najemcą a wynajmującym, w sąsiedztwie, w życiu zawodowym lub w rodzinie, a więc o sprawy prywatnoprawne. To samo ma zastosowanie do kontroli administracji innych krajów związkowych lub federacji. Jeżeli istnieją takie petycje, zostają one przekazane do właściwych komisji petycyjnych.