Pliki cookies pomagają nam w rozwijaniu i udostępnianiu strony. Potwierdzając oświadczasz, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

Plenarsitzung

O posłach

Jako członkowie parlamentu posłowie są wybierani przez naród i reprezentują w ten sposób z mocy prawa społeczeństwo Saksonii-Anhalt. Dlatego też tylko posłowie mogą decydować o ustawach – nazywa się to prawem wykonywania władztwa przez państwo. Posłowie zasiadają w Landtagu przez pięć lat, ponieważ tak długo trwa kadencja organów władzy ustawodawczej. Jeżeli ktoś zamieszkuje już od sześciu miesięcy w Saksonii-Anhalt i ma minimum 18 lat, może zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do Landtagu.

Blick von oben in den vollbesetzten Plenarsaal

Zdjęcie: Jens Schlüter/Landtag

Posłowie nie są związani żadnymi umowami i instrukcjami, podlegają wyłącznie swojemu sumieniu. Przed końcem kadencji mogą utracić swój mandat jedynie przez rezygnację lub prawnokarne pozbawienie. Jednak nie przez wotum nieufności wyborców czy też wyłączenie z frakcji. Nikomu nie wolno uniemożliwić objęcia i wykonywania urzędu posła. Wypowiedzenia z tego powodu są niedopuszczalne. W 8 kadencji do Landtagu należy 97 posłów.

Konkretne zadania posłów do Landtagu wynikają z zadań i funkcji Landtagu: funkcji ustawodawczej, wyborczej, kontrolnej, budżetowej i  stanowienia forum do dyskusji. Czytaj dalej

 

Jak wygląda tydzień pracy posłów?

Posłowie do Landtagu mają z reguły dwa biura, ponieważ także ich praca jest podzielona na dwie części. Z jednej strony ich praca jest wykonywana w danym kręgu wyborczym, z drugiej zaś – w szczególności w tygodniach sesji plenarnych – w biurze przy Landtagu w Magdeburgu.

Terminarz posłów jest zapełniony i wynika z jasnej struktury: W poniedziałki są zazwyczaj w swoich biurach w okręgach wyborczych, mają godziny przyjęć dla obywateli na miejscu i spotkania w okręgach wyborczych, którymi się opiekują. We wtorki dzień kształtuje praca we frakcjach. Przed południem parlamentarzyści spotykają się w grupach i omawiają posiedzenia komisji. Po południu spotyka się cała frakcja i dyskutuje o politycznej strategii tygodnia obrad.

W środę, czwartek i piątek zazwyczaj mają miejsce posiedzenia komisji – przynajmniej gdy mają miejsce posiedzenia Landtagu. W stałych komisjach wykonuje się największą część pracy merytorycznej. Tutaj wszystkie frakcje prezentują swoje poglądy na temat projektów legislacyjnych, negocjują kompromisy i przygotowują decyzje plenum. Posiedzenia plenarne w Landtagu Saksonii-Anhalt mają miejsce co cztery tygodnie, najczęściej w czwartek i piątek. Trwają wówczas od rana do wieczora, wcześniej opracowuje się porządek obrad.

Praca parlamentarna w plenum oraz w posiedzeniach komisji, grup i frakcji jest uzupełniona przez wiele innych zadań. Przygotowanie się do przemowy, udział w konferencjach specjalistycznych, konsultacjach i spotkaniach prasowych, ale także opieka nad grupami odwiedzających i uczniów z okręgu wyborczego znajdują się w kalendarzu spotkań posła.

  • Ile zarabiają posłowie do Landtagu?

    Każdy poseł otrzymuje na czas wykonywania swojego mandatu dietę. W Saksonii-Anhalt wynosi ona miesięcznie 7 230,85 euro, przed opodatkowaniem. Dieta powinna zapewnić niezależne wykonywanie mandatu. Dodatkowo każdy parlamentarzysta otrzymuje zwolniony z podatku ryczałt kosztów w wysokości 1 914,36 euro, który należy wykorzystać na opiekę nad okręgiem wyborczym.

    Dla porównania, zgodnie z badaniem Federalnego Urzędu Statystycznego, rzemieślnik zarabia miesięcznie około 2 300 euro brutto, inżynier 4 800 euro. Lekarze zarabiają przeciętnie 5.300 euro, podobnie wysokie są zarobki w sektorze bankowym i usługowym, jak i wśród prawników. Manager w koncernie Volkswagena zarabia natomiast około 7 200 euro miesięcznie. Poseł do Bundestagu 10 000 Euro.