Pliki cookies pomagają nam w rozwijaniu i udostępnianiu strony. Potwierdzając oświadczasz, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

Plenarsitzung

System wyborczy

Wolne, równe, powszechne, tajne i bezpośrednie – są to zasady wyborów, zapisane w konstytucji kraju związkowego. Obywatele Saksonii-Anhalt decydują co pięć lat o składzie Landtagu.

Zdjęcie: fotolia.com

W wyborach do Landtagu każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługują dwa głosy, nazywa się je w uproszczeniu głosem pierwszym i drugim. Pierwszy głos oddaje się na jednego określonego posła we własnym okręgu wyborczym. Drugi głos oddaje się na wybraną przez siebie partię. Posłowie mają zatem dwie możliwości wejścia do parlamentu: albo wygrają większością oddanych głosów bezpośrednio w swoim okręgu wyborczym albo otrzymają mandat poprzez miejsce na liście krajowej partii.

Zgodnie z krajową ustawą wyborczą w Saksonii-Anhalt istnieją 41 okręgi wyborcze. Oznacza to, że przy ostatnich wyborach w czerwcu 2021 roku do Landtagu weszło 41 posłów przez mandat bezpośredni, a pozostali 56 posłowie zostali wybrani z list krajowych partii.

Kogo mogę wybrać?

Zasadniczo każdy pełnoletni obywatel (18 lat), który posiada główne miejsce zamieszkania w Saksonii-Anhalt (od minimum sześciu miesięcy przed dniem wyborczym), może wystartować jako kandydat w wyborach do Landtagu. Szczególne wykształcenie lub studia na polityka nie są wymagane. Jednakże wielu późniejszych posłów uprawiało już wcześniej aktywną politykę gminną w radzie miejskiej swojej gminy lub radzie powiatu, zanim przeszli do polityki krajowej.