Pliki cookies pomagają nam w rozwijaniu i udostępnianiu strony. Potwierdzając oświadczasz, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

Plenarsitzung

Przewodniczący Landtagu

Dnia 1września 2016 roku Landtag Saksonii-Anhalt wybrał Gabriele Brakebusch (CDU) większością głosów na przewodniczącą Landtagu. Brakebusch wnosi bardzo duże doświadczenie, ponieważ od 2002 jest posłanką do Landtagu. Przed swoją karierą jako polityk 62-latka była opiekunką w żłobku. Po przełomie politycznym zdobyła wykształcenie pracownika administracji państwowej.

W 1998 roku Gabriele Brakebusch wstąpiła do CDU i od tego czasu piastowała wiele urzędów na szczeblu lokalnym, powiatowym i krajowym. Będąc córką pasterza zasłynęła w Landtagu przede wszystkim jako ekspert w dziedzinie gospodarki rolnej i środowiska. Brakebusch jest wyznania ewangelickiego, zamężna; ma troje dzieci i sześcioro wnucząt. Mieszka w Harbke, gminie liczącej niecałe 2000 mieszkańców położonej w powiecie Börde.

Zadania przewodniczącego Landtagu

Jako „pierwsza pośród równych sobie“ przewodnicząca Landtagu zajmuje szczególne miejsce wśród posłów. Została wybrana spośród jego członków i kieruje posiedzeniami Landtagu i konwentu seniorów. Przez to jest odpowiedzialna za właściwe procedowanie wszystkich inicjatyw parlamentarnych. Jest najwyższą reprezentantką parlamentu i najwyższym rangą politykiem kraju związkowego. W tej funkcji przypada jej podpisywanie uchwalonych ustaw. Podpisywanie oznacza w tym przypadku, że jako niezależna instancja sprawdza, czy ustawa powstała zgodnie z konstytucją.

W Saksonii-Anhalt przewodniczący jest wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji organów władzy ustawodawczej.  Tradycyjnie najsilniejsza frakcja proponuje jednego ze swoich członków na przewodniczącego. U jego boku stoi dwóch wiceprzewodniczących, którzy przejmują jego pracę w przypadku niemożności sprawowania przez niego urzędu, wspierają go także przy posiedzeniach Landtagu i reprezentowaniu parlamentu na zewnątrz.