Pliki cookies pomagają nam w rozwijaniu i udostępnianiu strony. Potwierdzając oświadczasz, że zgadzasz się na używanie plików cookies.

Mittwoch, 13.11.2019

3 events found

ICS Export
09:30 o clock date: 13.11.2019

Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration

42. Sitzung
Magdeburg, Domplatz 6-9, Landtagsgebäude

soz042e7.pdf (PDF, 482 KByte)


10:00 o clock date: 13.11.2019

Ausschuss für Umwelt und Energie

38. Sitzung
Landtag von Sachsen-Anhalt, Landtagsgebäude, Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg

umw038e7.pdf (PDF, 501 KByte)


17:00 o clock date: 13.11.2019

Festveranstaltung anlässlich der "Gründung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. vor 100 Jahren"

Grußwort durch die Landtagspräsidentin und Schirmherrin Gabriele Brakebusch

39104 Magdeburg, Hegelstraße 42, Festsaal des Palais am Fürstenwall

Plenarsitzung

Landtag dla początkujących

Republika Federalna Niemiec jest państwem federacyjnym. Oznacza to – w uproszczeniu – że 16 poszczególnych krajów związkowych może w niektórych obszarach uchwalać własne ustawy, w innych zaś podlegają prawodawstwu Federacji. Na przykład jest jednolita waluta, wspólne wojsko (Bundeswehra), a także prawo o obywatelstwie regulowane na poziomie federalnym. Poszczególne kraje związkowe są zaś odpowiedzialne na przykład za edukację, obronę i policję. Istnieją też obszary, w których federacja podaje jednolite ramy, które są konkretyzowane przez kraje związkowe, na przykład w obszarze ochrony przyrody. 

Saksonia-Anhalt jest jednym z 16 krajów związkowych w Niemczech. Zdjęcie: weltkarte.com

Saksonia-Anhalt jest jednym z 16 krajów związkowych

Saksonia-Anhalt jest jednym z 16 krajów związkowych w Niemczech. W porządku politycznym każdy kraj związkowy odzwierciedla klasyczną koncepcję trójpodziału władzy. Władza państwowa jest podzielona na części, które wzajemnie się kontrolują i ograniczają jak i są wykonywane przez różne osoby.

Legislatywa: władza ustawodawcza = Landtag/parlament

Egzekutywa: władza wykonawcza = rząd krajowy

Judykatywa: władza sądownicza = sądy

Podział władzy jest zapisany w art. 1 ust. 3 i 20 ust. 2 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec jak i w art. 2 ust. 2 i 3 konstytucji kraju związkowego Saksonii-Anhalt.

Zadania parlamentów krajowych odpowiadają zasadniczo tym należącym do parlamentu federalnego. Konkretne zadania (link) znajdziesz w rozdziale 2.2. Na arenie publicznej parlamenty krajowe stoją jednak w cieniu Bundestagu. Wielu obywateli interesuje się debatami w parlamencie krajowym tylko przy ważnych kwestiach spornych, na przykład dotyczących polityki szkolnej lub zakwaterowania osób ubiegających się o azyl. 

Rząd krajowy 

Rząd krajowy jest nazywany egzekutywą, co oznacza, że wykonuje władzę wykonawczą. Podlega on kontroli parlamentu (Landtagu) i jest zobowiązany do wdrażania jego uchwał. Składa się z premiera (Ministerpräsident) i ministrów różnych resortów. W Saksonii-Anhalt od 7 kadencji (kwiecień 2016) istnieje dziewięć różnych ministerstw. Premierem jest dr Reiner Haseloff (CDU), został wybrany przez Landtag na początku 7 kadencji organów ustawodawczych i piastował urząd już od 2011 roku.

Po wyborach do Landtagu w marcu 2016 roku w Saksonii-Anhalt powstała koalicja CDU, SPD oraz Związku 90/ Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen), która od tej pory tworzy rząd krajowy. Z powodu jej barw politycznych (czarny-czerwony-zielony) jest żartobliwie nazywana „koalicją Kenii“. Taki skład koalicji jest dotychczas w Niemczech jedynym w swym rodzaju.

Krajowy Sąd Konstytucyjny 

Krajowy Sąd Konstytucyjny ma swoją siedzibę w Dessau i składa się z siedmiu sędziów. Jako organ konstytucyjny stoi na równi z Landtagiem i rządem krajowym. Ten niezależny trybunał sądowy  nie jest jednak w żadnym wypadku ani „sądem najwyższym“, który mógłby kontrolować inne sądy krajowe, ani urzędem, do którego każdy mógłby się zwrócić z dowolną ilością skarg. Sąd ten czuwa tylko i wyłącznie nad przestrzeganiem krajowej konstytucji i z tego względu ma tylko właściwości ustanowione w  konstytucji.

Tak też w razie sporów decyduje o przeprowadzeniu obywatelskich inicjatyw ustawodawczych lub obywatelskiego referendum, jeżeli albo sami wnioskodawcy albo jedna czwarta członków Landtagu względnie rząd krajowy złożą o to wniosek. Także miasta i gminy mogą zwrócić się do Krajowego Sądu Konstytucyjnego, jeżeli uznają swoje prawo do samorządu za naruszone przez ustawę krajową.

Inaczej niż w wielu innych krajach związkowych obywatele Saksonii-Anhalt mogą kierować indywidualne skargi konstytucyjne, ale tylko przeciwko ustawom krajowym a nie przeciwko decyzjom sądowym lub urzędowym. Krajowy Sąd Konstytucyjny składa się z siedmiu członków, którzy są wybierani przez Landtag na siedem lat.